från L:OVERBY Design

Bricka Hadde

På brickan ser du min Farfar Överstelöjtnant Harald Strömfelt, Chef för Arméns Rid- och Körskola Strömsholm 1943-1953

Tray in crafted birch veneer. 39 cm

395 kr 315 kr

Start / Utställare / L:OVERBY Design /

Bricka Hadde

Mer från L:OVERBY Design

 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer
 • Läs mer