från ATG

Gothenburg Horse Show

ATG har varit med och möjliggjort Gothenburg Horse Show sedan eventet startade 1977. Samarbetet har utvecklats för varje år och enkelt uttryckt kan man säga att vi gått från att vara en möjliggörare av eventet till att bli en självklar del av publikupplevelsen.