från ATG

Stall 43

På Stall 43 får ungdomar och barn med autismspektrumdiagnos möjlighet att möta hästen. Mycket tack vare bidraget från ATG kan Stall 43:s verksamhet säkerställas och fler barn och ungdomar får möjlighet att möta de välgörande hästkrafterna.