från ATG

Stiftelsen Life After Racing

För ATG är hästarnas välmående lika viktigt före, under och efter tävlingskarriären. Stiftelsen Life after Racing är en Insamlingsstiftelse med syfte att skapa möjligheter och ge förutsättningar för travhästar till ett fortsatt värdigt liv efter avslutad tävlingskarriär, och därtill sprida kunskap om travhästen och möjliggöra värdefulla möten mellan hästar och människor. Genom ATG:s bidrag, som innebär att stötta specifika projekt och skapa digitala clinics för att öka kunskapen kring olika användningsområden för travhästar efter avslutad tävlingskarriär kan stiftelsens viktiga arbete fortgå.